Hoàng Thị Thu Trang

Hoàng Thị Thu Trang

Ngày sinh: 11/10/1981

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/10/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Luật Kinh tế
- Đại học Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 76,75%