Hoàng Thị Thúy Lan

Hoàng Thị Thúy Lan

Ngày sinh: 6/5/1966

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/6/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu II, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 87,91%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 92,68%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1990 - 4/1997: Giáo viên Trường THCS Duy Phiên, huyện Tam Dưong, tỉnh Vĩnh Phú; Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú; Phó Bí thư Thị Đoàn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú (11/1995 - 12/1996, từ 1/1997 là tỉnh Vĩnh Phúc)

- 5/1997 - 5/2001: Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc

- 6/2001 - 6/2004: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- 7/2004 - 11/2006: Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc; Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn; Tỉnh ủy viên (12/2005)

- 12/2006 - 10/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan dân chính Đảng tỉnh (12/2006 - 6/2008); Quyền Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (7/2008 - 12/2008); Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (1/2009 - 10/2009)

- 11/2009 - 7/2010: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (11/2009 - 12/2009), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (1/2010 - 7/2010)

- 8/2010 - 4/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (8/2010 - 9/2010); Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh phúc (10/2010 - 4/2012)

- 5/2012 - 11/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (5/2012 - 4/2014), Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (5/2014 - 11/2014)

- 12/2014 - 1/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- 2/2015 - nay: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu II, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (5/2015 - 5/2016, 11/2020 - nay); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (1/2016 - nay); Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh (từ 7/2016)

- 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu II, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.