Hoàng Trung Dũng

Hoàng Trung Dũng

Ngày sinh: 21/5/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/10/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chính trị học, Cử nhân Sư phạm ngữ văn

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 97,11%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1988 - 8/1990: Công nhân xưởng trung đại tu ô tô huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

- 9/1990 - 8/1994: Sinh viên khoa Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Vinh, Nghệ An

- 9/1994 - 3/1998: Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn, cán bộ - Phó Bí thư Thị đoàn Hà Tĩnh

- 4/1998 - 12/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư Thị đoàn, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Hà Tĩnh, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND thị xã Hà Tĩnh

- 1/2003 - 12/2004: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

- 1/2005 - 7/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy

- 7/2005 - 4/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh (học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tháng 9/2006 - 9/2007)

- 4/2008 - 5/2010:  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh

- 6/2010 - 7/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy (học Thạc sĩ Chính trị học tại Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 1/2012 - 6/2014)

- 7/2014 - 4/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh (tham gia Chương trình Đào tạo Tiến sĩ Chính trị học tại Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 1/2015 - 1/2019)

- 4/2016 - 2/2019: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 3/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 10/2020 - 12/2020: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

- 12/2020 - nay: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.