Hoàng Trường Minh

Hoàng Trường Minh

Họ và tên: Hoàng Khải Lủn

Ngày sinh: 12/1922

Ngày mất: 12/10/1989

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 1/7/1945

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV, V, VI
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VIII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III, IV, V, VI, VII, VIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1945 - 3/1946: Tham gia Thanh niên cứu quốc, là Trung đội trưởng tự vệ xã; học trường Quân chính kháng Nhật ở Tân Trào

- 7/1945: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; Tỉnh ủy viên Tuyên Quang; Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Tuyên Quang

- 1947-1953: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Lào Cai (từ 1953 kiêm chính trị viên Tỉnh đội)

- 1954-1976: Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Lào Cai

- 8/1976: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

- 1976-1978: Bí thư Tỉnh ủy Cao Lạng

- 1978-1981: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

- 6/1981 - 6/1987: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa VII

- 6/1987 - 9/1992: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII

- 1983-1988 : Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa II; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào

- 1982-1989: Trưởng Ban Dân tộc Trung ương

- 10/1989: Đồng chí từ trần tại Hà Nội.