Hoàng Văn Bình (Hoàng Thanh Bình)

Hoàng Văn Bình (Hoàng Thanh Bình)

Ngày sinh: 30/11/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: khu 6, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 1/12/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lai Châu
- Tỷ lệ trúng cử: 88,18%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1986 - 8/1989: Học viên văn hóa (Thiếu sinh quân), Trường Quân sự Hoàng Liên Sơn

- 9/1989 - 2/1990: Học viên đào tạo Tiểu Đội trưởng, Trường Quân sự Hoàng Liên Sơn

- 3/1990 - 3/1991: Tiểu Đội trường khung huấn luyện, Trường Quân sự Hoàng Liên Sơn

- 4/1991 - 5/1992: Học viên đào tạo Trung Đội trưởng bộ binh, Trường Quân sự Quân khu 2

- 6/1992 - 12/1995: Trung Đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2

- 1/1996 - 8/1996: Trợ lý tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

- 9/1996 - 5/1998: Học viên bổ túc văn hóa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Lào Cai

- 6/1998 - 2/2005: Trợ lý Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

- 3/2005 - 11/2005: Trợ lý Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- 12/2005 - 11/2008: Trợ lý Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

- 12/2008 - 10/2010: Tiểu đoàn trưởng khung thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

- 11/2010 - 8/2011: Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

- 9/2011 - 1/2012: Học viên đào tạo chỉ huy Tham mưu huyện tại Học viện Lục quân

- 2/2012 - 7/2014: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

- 8/2014 - 2/2015: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

- 3/2015 - 2/2020: Thượng tá, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

- 2/2020 - 3/2021: Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu

- 3/2021 - nay: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.