Hoàng Văn Cường

Hoàng Văn Cường

Ngày sinh: 1/1/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/12/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Xã hội học, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Giảng viên
- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Hà Nội
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 65,22%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 76,70%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1980 - 12/1984: Học đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 1/1985 - 9/1994: Giảng viên bộ môn Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 10/1994 - 9/1996: Học cao học tại Đại học Tổng hợp Paris V-Sorbonne, Cộng hòa Pháp

- 10/1996 - 7/1999: Giảng viên bộ môn Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 8/1999 - 7/2002: Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Kinh tế địa chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 8/2002 - 10/2003: Giảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo địa chính và bất động sản, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 11/2003 - 4/2006: Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo địa chính và bất động sản, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 5/2006 - 10/2008: Giảng viên, Chủ nhiệm Khoa Bất động sản và địa chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 11/2008 - 12/2014: Đảng ủy viên (từ 6/2010), Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại hoc Kinh tế Quốc dân

- 1/2015 - 5/2015: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 6/2015 - 11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 12/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Hà Nội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.