Hoàng Văn Hoan

Bị khai trừ khỏi Đảng 1979

Hoàng Văn Hoan

Ngày sinh: 1905

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1945: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I

- 2/1951: Tại Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 9/1956: Ủy viên Bộ Chính trị khóa II

- 4/1958 - 7/1960: Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội (nay là Phó Chủ tịch Quốc hội)

- 7/1960 - 6/1962: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ban Thường trực Quốc hội

- 6/1960 - 6/1976: Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Dự án pháp luật

- 9/1960: Tại Đại hội lần thứ III của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị

- 2/1974 - 4/1975: Phó Chủ tịch kiêm Tổng  thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 4/1975 - 1979: Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 1979: Bị khai trừ khỏi Đảng.