Hoàng Văn Hùng

Hoàng Văn Hùng

Ngày sinh: 1/12/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Dân tộc: Nùng

Ngày vào Đảng: 8/12/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên
- Tỷ lệ trúng cử: 69,20%