Hoàng Văn Hữu

Hoàng Văn Hữu

Ngày sinh: 25/5/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 5/2/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 1, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 52,99%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1984 - 7/1987: Học viên Trường Sỹ quan Lục quân 1

- 8/1987 - 8/1988: Trung đội trưởng, Trung đoàn 852, Quân đoàn 26, Quân khu 1

- 9/1988 - 7/1994: Phó Đại đội trưởng Chính trị, Đại đội 20, Trung đoàn 852; Đại đội trưởng, Đại đội 11; Phó Đại đội trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Lĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1

- 8/1994 - 2/1999: Trợ lý tác chiến, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Lĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1; Học viên Đại học Đại cương Đại học Thái Nguyên

- 3/1999 - 8/2001: Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Lĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

- 9/2001 - 7/2003: Học viên Học viện Lục quân

- 8/2003 - 5/2004: Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1

- 6/2004 - 6/2007: Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Lĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1; Đảng ủy viên Đảng ủy huyện Trà Lĩnh

- 7/2007 - 3/2010: Trưởng Ban Tác huấn, Đảng ủy viên Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1

- 4/2010 - 4/2011: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Lĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy huyện Trà Lĩnh

- 5/2011 - 5/2013: Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1

- 6/2013 - 1/2014: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng

- 2/2014 - 3/2015: Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Học viên Học viện Quốc phòng

- 4/2015 - 5/2019: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; Học viên Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh tại Học viện Quốc phòng

- 6/2019 - 3/2020: Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng, Quân khu 1

- 4/2020 - nay: Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 1, Phó Tư lệnh Quân khu 1

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.