Hoàng Văn Liên

Hoàng Văn Liên

Ngày sinh: 19/8/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/6/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế, Cử nhân Đào tạo cán bộ Tòa án

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 50,93%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 60,07%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1982 - 10/1985: Chiến sỹ C11, D158, Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân, rồi Chiến sỹ Ban Huấn luyện Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân

- 10/1985 - 10/1989: Sinh viên Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật Hà Nội)

- 10/1989 - 12/1989: Chờ việc

- 12/1989 - 7/1996:  Được tuyển dụng làm cán bộ, rồi Thẩm tra viên Tòa Dân sự Tòa án nhân tối cao

- 8/1996 - 2/2005: Thẩm tra viên Ban Thư ký Tòa án nhân dân tối cao; Phó trưởng Ban Thư ký Tòa án nhân dân tối cao; Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- 3/2005 - 7/2007: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thư ký Chánh án Toà án nhân dân tối cao

- 8/2007 - 12/2011: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao.

- 1/2012 - 12/2014: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chánh tòa Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao; thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

- 2005 - 12/2014: Là Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao

- 12/2014 - 8/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

- 8/2018 - 7/2021: Được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết định điều động về nhận công tác tại Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (Nghị quyết số 559/UBTVQH14 ngày 10/8/2018); Được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV(Nghị quyết số 679/NQ-UBTVQH14 ngày 12/4/2019)

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.