Hoàng Văn Nghiệm

Hoàng Văn Nghiệm

Ngày sinh: 2/9/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 9/6/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Cử nhân Thương mại

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn
- Tỷ lệ trúng cử: 82,02%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1992 - 6/1997: Nhân viên Công ty Du lịch và Dịch vụ Lạng Sơn, Công chức Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

- 7/1997 - 6/1999: Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

- 7/1999 - 5/2004: Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

- 6/2004 - 11/2006: Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

- 12/2006 - 3/2008: Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

- 4/2008 - 7/2010: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

- 7/2010 - 9/2010: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn

- 10/2010 - 3/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn

- 4/2012 - 2/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

- 3/2014 - 6/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

- 07/2015 - 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phái viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

- 11/2015 - 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

- 6/2016 - 6/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn

- 6/2021 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Tổ trưởng Tổ Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).