Hoàng Văn Trà

Hoàng Văn Trà

Ngày sinh: 8/6/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/10/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 76,03%