Hứa Thị Hà

Hứa Thị Hà

Ngày sinh: 18/7/1983

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Sán Dìu

Ngày vào Đảng: 30/8/2013

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Chức vụ:
- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 65,68%