Hứa Văn Nghĩa

Hứa Văn Nghĩa

Ngày sinh: 30/11/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: Ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng: 7/8/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Chức vụ:
- Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 61,58%