Huỳnh Cao Nhất

Huỳnh Cao Nhất

Ngày sinh: 29/11/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/4/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Ngữ văn

Chức vụ:
- Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 67,71%