Huỳnh Minh Tuấn

Huỳnh Minh Tuấn

Ngày sinh: 10/10/1980

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/7/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khoá XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 56,29%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 79,50%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2003 - 10/2009: Viên chức; Tổ trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Đồng Tháp

- 11/2009 - 1/2013: Chuyên viên; Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp

- 1/2013 - 5/2014: Thị ủy viên - Thị ủy Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2011 - 2016

- 5/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự

- 9/2015 - 12/2015: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp; Tỉnh ủy viên (11-2015)

- 1/2016 - 5/2016: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

- 6/2016 - 7/2020: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp; Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 7/2020 - 10/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 11/2020 - 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hồng Ngự; Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 12/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XV.