Huỳnh Ngọc Sơn

Huỳnh Ngọc Sơn

Ngày sinh: 10/10/1951

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hòa Quí, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/8/1971

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học quân sự, Chỉ huy tham mưu cao cấp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1965: Tham gia cách mạng

- 4/2002: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu V

- 12/2004: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu V

- 4/2006 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng,  đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

- 2/2015: Đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng