Huỳnh Thanh Cảnh

Huỳnh Thanh Cảnh

Ngày sinh: 10/11/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/9/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 72,27%