Huỳnh Thành Chung

Huỳnh Thành Chung

Ngày sinh: 21/8/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tư vấn Quản trị Quốc tế

Chức vụ:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất - xây dựng - thương mại và nông nghiệp Hải Vương
- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 78,22%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 85,62%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1988-1990: Kế toán trưởng Xí nghiệp May Thắng Lợi

- 1990-1991: Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hồng Ngọc

- 1992-1996: Giám đốc Công ty TNHH Nông Hải sản Thực phẩm Hải Vương

- 1995-2011: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất chế biến Thực phẩm Thành Công

- 1997 - nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất-Xây dựng-Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương

- 2004 - nay: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước

- 2005 - 2/2012: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh Isocab Việt Nam

- 2006 - 5/2011: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên Vũ

- 7/2007 - 4/2008: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á

- 4/2008 - 3/2011: Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á

- 5/2008 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Điện Quang

- 3/2011 - 3/2014: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á

- 6/2011 - 10/2011: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên Vũ

- 11/2011 - 7/2015: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên Vũ

- 3/2012 - 4/2017: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Isotech Việt Nam

- 1/2015 - 3/2017: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung

- 6/2015 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hưng - Sikico

- 8/2015 - 7/2020: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên Vũ

- 11/2016 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Riverside Residence, Tổng Giám đốc từ tháng 9/2020

- 11/2016 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay, Tổng Giám đốc từ tháng 9/2020

- 5/2017 - 10/2017: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bà Hỏa Mountain

- 7/2021 - nay: Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.