Huỳnh Thành Đạt

Huỳnh Thành Đạt

Ngày sinh: 26/8/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/9/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 68,90%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1987 - 7/1996: Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/1996 - 11/1996: Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 11/1996 - 8/2001: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 8/2001 - 5/2004: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên cơ quan Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 5/2004 - 6/2015: Phó Giám đốc rồi Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XII (7/2007), XIII (7/2011)

- 6/2015 - 1/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 1/2017 - 8/2020 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy viên, Giám đốc, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 8/2020 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Thành ủy viên, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 11/2020 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII (1/2021),  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021).