Huỳnh Thanh Liêm

Huỳnh Thanh Liêm

Ngày sinh: 16/3/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/2/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 80,87%