Huỳnh Thanh Phương

Huỳnh Thanh Phương

Ngày sinh: 4/5/1978

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tây Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 70,64%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tây Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 70,84%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1996 - 1/2000: Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- 2/2000 - 12/2001: Phó Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tây Ninh

- 1/2002 - 8/2004: Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh

- 9/2004 - 6/2005: Chuyển công tác về Tỉnh đoàn Tây Ninh; Học viên lớp cao cấp lý luận chính trị

- 7/2005 - 9/2007: Trưởng Ban Tư tưởng văn hoá kiêm Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn Tây Ninh

- 10/2007 - 9/2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Tây Ninh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Tỉnh đoàn (2008); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng (2010); Bí thư Đảng bộ cơ sở Tỉnh đoàn; Phó Trưởng Ban Văn hoá-Xã hội (hoạt động kiêm nhiệm) HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2011 - 4/2012: Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh kiêm Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh niên xung phong Tây Ninh

- 5/2012 - 8/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (12/2012), Bí thư Tỉnh đoàn

- 15/8/2016 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, được giao phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh (6/2019)

- 8/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (7/2021).