Huỳnh Thanh Tạo

Huỳnh Thanh Tạo

Ngày sinh: 15/5/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/1/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Chức vụ:
- Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 68,10%