Huỳnh Thị Ánh Sương

Huỳnh Thị Ánh Sương

Ngày sinh: 16/6/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/10/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Ngãi
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 78,22%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1998 - 12/2001: Chuyên viên Ban Tuyên giáo-Gia đình-Đời sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi; Bí thư Chi đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi (2001-2004)

- 1/2002 - 4/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chuyên viên Ban Tuyên giáo-Gia đình-Đời sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

- 5/2002 - 12/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo-Gia đình-Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

- 1/2003 - 10/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

- 10/2003 - 8/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi (2005-2007)

- 8/2006 - 12/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư Chi bộ (8/2005 - 10/2009)

- 1/2007- 6/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chánh Văn phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

- 6/2008 - 11/2009: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

- 11/2009 - 9/2014: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư Chi bộ Sở Ngoại vụ (6/2010 - 6/2015), Chủ tịch Công đoàn Sở Ngoại vụ (2011-2014)

- 10/2014 - 7/2018: Tỉnh ủy viên (10/2015), Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Chi bộ Sở Ngoại vụ (6/2015 - 7/2018)

- 7/2018 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.