Huỳnh Thị Hằng Nga

Huỳnh Thị Hằng Nga

Ngày sinh: 28/8/1982

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng: 10/6/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính, Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên
- Bí thư Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 66,20%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2002 - 5/2004: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- 6/2004 - 12/2006: Bí thư Đoàn Thanh niên phường 9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Đảng ủy viên Đảng ủy phường 9, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự; Ủy viên Ban Chấp hành Thị Đoàn Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- 1/2007 - 3/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- 4/2007 - 8/2010: Phó Bí thư Thành đoàn Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- 9/2010 - 8/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh, Phó Ban Thanh thiếu nhi Trường học

- 5/2011: Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh

- 9/2011 - 8/2012: Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Trà Vinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn, Chi ủy viên Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh

- 9/2012 - 6/2013: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh

- 7/2013 - 12/2013 : Phó Bí thư thực hiện nhiệm vụ Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh

- 1/2014 - 6/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh

- 7/2019 - 6/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh; Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh

- 7/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, Bí thư Huyện ủy Càng Long

- 11/2020 - nay: Bí thư Huyện ủy Càng Long

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.