Huỳnh Thị Phúc

Huỳnh Thị Phúc

Ngày sinh: 17/2/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/12/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa, Cử nhân Quản lý văn hóa, Cử nhân Anh văn

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bà Rịa-Vũng Tàu
- Tỷ lệ trúng cử: 65,8%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1995 - 9/2003: Thuyết minh viên Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 10/2003 - 6/2010: Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 9/2004 - 9/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiêm Trưởng Chi nhánh Quỹ trợ vốn CEP

- 7/2010 - 6/2012: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 6/2012 - 3/2013: Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 3/2013 - 4/2013: Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 4/2013 - 10/2020: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2013-2018, nhiệm kỳ 2018-2023

- 6/2016 - 6/2021: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021

- 8/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/2020 - 3/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 3/2021 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

- 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.