K’ Choi

K’ Choi

Ngày sinh: 2/2/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Dân tộc: MNông

Ngày vào Đảng: 30/8/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Quân sự địa phương

Chức vụ:
- Đại tá, Cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Nông
- Tỷ lệ trúng cử: 64,50%