K' Nhiễu

K' Nhiễu

Ngày sinh: 13/7/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Dân tộc: Cơ Ho

Ngày vào Đảng: 7/1/2013

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển

Chức vụ:
- Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 57,96%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 71,21%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/2005 - 9/2012: Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng; Tổ trưởng Tổ Công đoàn Quản lý khoa học

- 10/2012 - 6/2014: Phó chánh Văn phòng (phụ trách Văn phòng Sở), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

- 7/2014 - 8/2016: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa học và Công nghệ cơ sở, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy - Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng (6/2015 - 5/2020)

- 9/2016 - 7/2021: Phó chánh Văn phòng Sở - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (7/2016 - nay)

- 7/2021 -nay: Phó chánh Văn phòng Sở - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.