Ka H’Hoa

Ka H’Hoa

Ngày sinh: 6/11/1987

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Dân tộc: Mạ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ:
- Giáo viên, Bí thư Chi đoàn Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Nông
- Tỷ lệ trúng cử: 54,54%