Khang Thị Mào

Khang Thị Mào

Ngày sinh: 5/9/1986

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 5/11/2014

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sinh-Hóa

Chức vụ:
- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 90,70%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2011 - 5/2015: Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

- 6/2015 - 7/2018: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

- 8/2018 - 2/2020: Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

- 3/2020 - 7/2020: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

- 8/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.