Khuất Việt Dũng

Khuất Việt Dũng

Ngày sinh: 31/1/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/12/1979

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Điều khiển học kỹ thuật, Kỹ sư quân sự về tên lửa, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 74,69%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1975 - 9/1980: Học viên đào tạo kỹ sư tên lửa, Trường Đại học Kỹ thuật quân sự

- 10/1980 - 9/1984: Sĩ quan, Trợ lý phòng Kỹ thuật, Phó Đại đội trưởng, Lữ đoàn tên lửa 380, Binh chủng pháo binh; Thiếu úy (1980); Trung úy (1982); Thượng úy (1984)

- 10/1984 - 8/1985: Trợ lý Quản khí phòng Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh

- 9/1985 - 7/1986: Học viên bổ túc kỹ sư tên lửa tại Đại học Chỉ huy-kỹ thuật tên lửa Kazan (Liên Xô)

- 8/1986 - 5/1995: Trợ lý Cục Kỹ thuật, Binh chủng Pháo binh; Đại úy (1987); Thiếu tá (1991)

- 6/1995 - 5/2000: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Quân khí; Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Cục Kỹ thuật, Binh chủng Pháo binh; Trung tá (1995); Thượng tá (1999)

- 6/2000 - 11/2004: Phó Cục trưởng, Cục trưởng (từ 5/2003), Ủy viên Ban Thường vụ rồi Phó Bí thư Đảng ủy Cục Kỹ thuật, Binh chủng pháo binh, Đại tá (2004)

- 12/2004 - 5/2008: Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng (từ 12/2005), Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý công nghệ; Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (từ 10/2005)

- 6/2008 - 9/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (từ 12/2009), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Thiếu tướng (2009)

- 10/2014 - 2/2019: Chính ủy Tổng cục (10/2014), Bí thư Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Trung tướng (2014)

- 3/2018 - nay: Nghi hưu

- 15/3/2019: Gia nhập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

- 7/2019: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

- 6/2020: Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV,  Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.