Khương Thị Mai

Khương Thị Mai

Ngày sinh: 8/9/1966

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán công nghiệp, Cử nhân Chính trị

Chức vụ:
- Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Sung Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 72,66%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1990 - 8/1995: Kế toán Xí nghiệp In Nam Hà

- 9/1995 - 3/2000: Kế toán trưởng Công ty In Nam Định

- 4/2000 - 3/2002: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty In Nam Định

- 4/2002 - 5/2003: Chuyên viên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

- 6/2003 - 9/2004: Phó Phòng Tổ chức hành chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

- 10/2004 - 7/2006: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm dạy nghề trẻ khuyết tật, thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

- 8/2006 - 3/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Bảo trợ-Phòng chống tệ nạn xã hội, thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

- 4/2009 - 11/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

- 12/2011 - 12/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

- 1/2015 - 6/2016: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nam Định

- 6/2016 - 9/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định

- 10/2020 - 12/2020: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định

- 1/2021 - nay: Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Sung Việt Nam

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.