Lã Thanh Tân

Lã Thanh Tân

Ngày sinh: 2/10/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/2/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Chuyên trách thành phố Hải Phòng
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 69,35%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 85,62%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1989 - 12/1995: Cán bộ Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng

- 1/1996 - 12/1999: Phó Trưởng phòng Dịch vụ xuất nhập khẩu, Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng

- 1/2000 - 3/2002: Phó Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng

- 4/2002 - 10/2002: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Tư pháp

- 11/2002 - 8/2003: Phó Trưởng phòng Văn bản và Tuyên truyền pháp luật, Sở Tư pháp

- 9/2003 - 8/2004: Phó Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

- 9/2004 - 9/2009: Trưởng phòng Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật; Phó Bí thư Chi bộ các phòng Nghiệp vụ

- 10/2009 - 4/2011: Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật; Bí thư Chi bộ Phòng Văn bản quy phạm pháp luật; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp

- 5/2011 - 5/2017: Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở; Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

- 6/2017 - 7/2017: Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 8/2017 - 7/2021: Giám đốc Sở Tư pháp; Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố; Ủy viên Thành ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Chuyên trách thành phố Hải Phòng.