Lã Thanh Tân

Lã Thanh Tân

Ngày sinh: 2/10/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/2/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Thành ủy viên Hải Phòng
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan thành phố Hải Phòng
- Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 69,35%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 85,62%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1989 - 12/1995: Cán bộ Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng

- 1/1996 - 12/1999: Phó Trưởng phòng Dịch vụ xuất nhập khẩu, Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng

- 1/2000 - 3/2002: Phó Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng

- 4/2002 - 10/2002: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Tư pháp

- 11/2002 - 8/2003: Phó Trưởng phòng Văn bản và Tuyên truyền pháp luật, Sở Tư pháp

- 9/2003 - 8/2004: Phó Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

- 9/2004 - 9/2009: Trưởng phòng Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật; Phó Bí thư Chi bộ các phòng Nghiệp vụ

- 10/2009 - 4/2011: Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật; Bí thư Chi bộ Phòng Văn bản quy phạm pháp luật; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp

- 5/2011 - 5/2017: Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở; Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

- 6/2017 - 7/2017: Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 8/2017: Giám đốc Sở Tư pháp; Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố; Ủy viên Thành ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.