Lại Thế Nguyên

Lại Thế Nguyên

Ngày sinh: 22/6/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/12/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 96,53%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1992 - 8/1992: Công tác tại Trạm Xuất nhập khẩu Bỉm Sơn, Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hóa

- 8/1992 - 1/1998: Chuyên viên Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp Thanh Hóa

- 1/1998 - 3/2006: Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp Thanh Hóa

- 1992-2001: Bí thư Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

- 1999-2001: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Văn bản-Tuyên truyền-Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp Thanh Hóa

- 9/2001 - 6/2003: Học cử nhân chính trị tại Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 6/2005 - 3/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp Thanh Hóa

- 3/2006 - 8/2006: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 8/2006 - 8/2007: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 8/2007 - 3/2008: Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 3/2008 - 12/2008: Trưởng phòng; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 12/2008 - 10/2010: Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 10/2010 - 3/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 4/2011 - 5/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 6/2011 - 3/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI (2011-2016); Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 4/2013 - 5/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI (2011-2016); Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

- 6/2015 - 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI (2011-2016); Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

- 11/2015 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII (2016-2021), Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 28/10/2020 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, XVIII, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và  Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.