Lại Văn Hoàn

Lại Văn Hoàn

Ngày sinh: 8/1/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/1/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đường bộ, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 84,72%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1995 - 12/2001: Cán bộ Công ty Quản lý đường bộ Thái Bình

- 1/2002 - 12/2003: Chuyên viên Phòng Kế hoạch kỹ thuật tổng hợp, Sở Giao thông vận tải Thái Bình

- 1/2004: Phó Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật tổng hợp, Sở Giao thông vận tải Thái Bình

- 2/2004 - 8/2009: Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn Thái Bình

- 9/2009 - 9/2013: Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn Thái Bình

- 10/2013 - 3/2016: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Bình kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn Thái Bình; Phó Bí thư Đảng ủy Sở (3/2015)

- 4/2016 - 9/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình

- 10/2018 - 11/2020: Bí thư Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình (7/2019)

- 12/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.