Lại Xuân Môn

Lại Xuân Môn

Ngày sinh: 29/11/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/1/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 72,88%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 78,39%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1982 - 9/1985: Trung sĩ, Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 (2/1982 - 5/1983); Học tại Trường Quân chính; Thiếu úy; Chính trị viên Đại đội dự bị, Quân đoàn 3 (6/1983 - 9/1985)

- 10/1985 - 3/1997: Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn (10/1985 - 6/1987); Phó Bí thư Huyện đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn huyện (7/1987 - 10/1991); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Nam Ninh; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Thư ký HĐND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; Đại biểu HĐND huyện; Bí thư Chi bộ Huyện đoàn Nam Ninh, tỉnh Nam Hà (11/1991 - 3/1997)

- 4/1997 - 3/2001: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy; Bí thư Chi bộ Văn phòng-Dân vận Huyện ủy Nam Trực, tỉnh Nam Định

- 4/2001 - 6/2012: Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (4/2001 - 3/2006), Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (4/2006 - 6/2012); Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV, Ủy viên Ban Thường vụ khóa V Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (2/2002 - 6/2012), Chuyên viên cao cấp (12/2009); Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (4/2006 - 6/2012); Bí thư Đảng bộ Văn phòng (12/2008 - 6/2012)

- 7/2012 - 12/2015: Ủy viên Đảng đoàn khóa V, VI; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội; Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội kiêm Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  (4/2015 - 12/2015); Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (7/2015 - 12/2015)

- 1/2016 - 11/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 12/2017 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, XIX; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân khu 1, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng

- 7/2021 - 9/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân khu 1, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng, Tổ trưởng Tổ Đảng

- 9/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng ban rồi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 11/2021: Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.