ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Lâm Đình Thắng

Lâm Đình Thắng

Ngày sinh: 30/8/1981

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vĩnh Lợi, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, Cử nhân Công nghệ thông tin, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 59,91%

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
- Đơn vị ứng cử: TP Hồ Chí Minh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1999-2004: Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03 tháng 02 năm 2002

- 6/2004 - 5/2010: Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ Trẻ, Chánh Văn phòng Thành Đoàn

- 5/2010 - 12/2011: Học cao học Chương trình Quản trị nguồn nhân lực tại Đại học Kỹ thuật Swinburne - Úc

- 1/2012 - 6/2016: Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- 7/2016 - 4/2020: Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh

- 5/2020- 1/2021: Bí thư Quận ủy Quận 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự Quận 9

- 10/2020: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

- 3/2021 - nay: Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.