Lâm Văn Đoan

Lâm Văn Đoan

Ngày sinh: 30/1/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/1/2011

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 77,48%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2001 - 5/2006: Giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia

- 6/2006 - 2/2012: Chuyên viên Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 3/2012 - 9/2014: Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- 10/2014 - 1/2015: Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- 1/2015 - 6/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 6/2016 - 4/2017: Phó Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- 5/2017 - 7/2020: Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;

- 8/2017 - 4/2021: Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng 2, Ban Dân vận Trung ương. Từ 7/2020 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

- 8/2020 - 7/2021: Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- 12/4/2021 - 7/2021: Chuyển công tác đến Ban Tổ chức Trung ương và tiếp tục là Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.