Lâm Văn Đoan

Lâm Văn Đoan

Ngày sinh: 30/1/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/1/2011

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 77,48%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2001 - 5/2006: Giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia

- 6/2006 - 2/2012: Chuyên viên Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 3/2012 - 9/2014: Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- 10/2014 - 1/2015: Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- 1/2015 - 6/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 6/2016 - 4/2017: Phó Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- 5/2017 - 7/2020: Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- 8/2017: Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng 2, Ban Dân vận Trung ương. Từ 7/2020 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

- 8/2020: Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Từ ngày 12/4/2021, chuyển công tác đến Ban Tổ chức Trung ương; Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.