Lâm Văn Mẫn

Lâm Văn Mẫn

Ngày sinh: 10/12/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng: 17/4/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trưởng Đoàn ĐBQH
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 87,76%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1993 - 8/1994: Chuyên viên Ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Sóc Trăng

- 9/1994 - 5/2006: Kế toán trưởng Công ty Khách sạn Khánh Hưng; Chi ủy viên Chi bộ; Bí thư Chi đoàn Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn bộ Dân Chính Đảng

- 6/2006 - 12/2008: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng

- 1/2009 - 7/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

- 8/2010 - 12/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

- 1/2011 - 9/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2012 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 12/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 12/2015 - 1/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 2/2020 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Đoàn ĐBQH; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.