Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

Ngày sinh: 23/2/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/10/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Đối ngoại
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 82,11%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 93,14%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2002 - 4/2010: Cán sự, chuyên viên Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 4/2010 - 12/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội, phụ trách theo dõi mảng tổng hợp xây dựng pháp luật

- 12/2011 - 5/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

- 5/2013 - 4/2014: Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

- 4/2014 - 3/2016: Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tổng hợp

- 4/2016 - 7/2016: Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thư ký nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,  nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tổng hợp

- 22/7/2016 - 15/9/2020: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ucraina, Bí thư Chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2022

- 16/9/2020 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ucraina, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2022

- 7/2021 - này: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2022.