Lê Công Nhường

Lê Công Nhường

Ngày sinh: 2/6/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/9/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Dược

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 66,31%