Lê Đào An Xuân

Lê Đào An Xuân

Ngày sinh: 9/1/1983

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/9/2011

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý môi trường, Kỹ sư Quản lý môi trường

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 56,27%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2006 - 3/2009: Nhân viên Chi cục Bảo vệ môi trường Đông Nam bộ (nay là Cục Môi trường miền Nam, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- 4/2009 - 11/2010: Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

- 12/2010 - 6/2011: Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

- 7/2011 - 8/2014: Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

- 9/2014 - 5/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

- 12/2017 - 10/2020: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, kiêm Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên

- 6/2020 - 10/2020: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

- 11/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.