Lê Hoàng Anh

Lê Hoàng Anh

Ngày sinh: 30/7/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/12/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Quản lý kinh tế, Luật, Nông học

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội
- Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban chính sách - pháp luật Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam
- Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Kiểm tra Ủy ban Olympic Việt Nam
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Thụy Điển
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 83,24%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1998 - 3/2001: Chuyên viên, Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa III

- 4/2001 - 9/2005: Chuyên viên, Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VI (8/2001 - 11/2003); Ủy viên Ban Thư ký, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Khóa VI, VII (8/2001 - 1/2008); Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (8/2002 - 9/2003); Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (10/2003 - 12/2005)

- 10/2005 - 4/2013: Chuyên viên, Chuyên viên chính (11/2011), Phó Trưởng Ban (10/2005), Phó Trưởng Ban Thường trực (5/2011), Phó Bí thư Chi bộ (2/2008) Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa IX, X (12/2007 - 12/2013); Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII (02/2008 - 8/2013); Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII (8/2011 - 8/2013); Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam khóa V (5/2010 - 8/2015)

- 5/2013 - 3/2019: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng (5/2013), Chi ủy viên (8/2013 - 5/2015), Phó Bí thư Chi bộ (3/2017 - 6/2019) Vụ Tổ chức-Cán bộ Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam khóa VI (9/2015 - nay), kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam khóa VI (11/2008 - 2/2020); Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Ủy ban Olympic Việt Nam (4/2017 - nay); Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội (3/2018 - nay)

- 4/2019: Chuyên viên Cao cấp, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội (4/2020), Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện Quốc hội (4/2019), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (8/2020)

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển (11/2021)