Lê Hoàng Hải

Lê Hoàng Hải

Ngày sinh: 2/8/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/8/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật, Kỹ sư Tin học

Chức vụ:
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV (12/2021)
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Séc (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 74,46%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1992 - 1/1995: Kỹ sư tập sự tại Phòng Máy tính, Văn phòng Quốc hội

- 1/1995 - 8/2001: Chuyên viên Phòng Máy tính, Văn phòng Quốc hội

- 1/1999 - 7/2000: Được Văn phòng Quốc hội cử đi học và nhận bằng Thạc sĩ công nghệ thông tin tại Đại học tổng hợp Monash, thành phố Melbourne, Úc

- 8/2001 - 11/2003: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Phòng Máy tính

- 12/2003 - 2/2005: Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội

- 1/2006 - 8/2010: Chuyên viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 1/2011 - 1/2015: Chuyên viên chính, Giám đốc Trung tâm Tin học, Bí thư Chi bộ (từ 11/2011), Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 1/2015 - 12/2021: Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ, Chuyên viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Tin học; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khóa XIV (từ 3/2016)

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Séc (11/2021); Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV (12/2021).