Lê Hồng Tịnh

Lê Hồng Tịnh

Ngày sinh: 12/6/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/3/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hành chính công, Thạc sĩ Quản lý nhà nước, Kỹ sư Hệ thống điện

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Kazakhstan
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 69,93%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương