Lê Hữu Trí

Lê Hữu Trí

Ngày sinh: 13/2/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Khánh Hòa
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 70,72%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1989 - 10/1991: Công tác tại Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa

- 11/1991 - 4/2002: Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

- 5/2002 - 9/2009: Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tổng hợp, Thư ký Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

- 10/2009 - 3/2012: Chi ủy viên Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

- 4/2012 - 6/2015: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh

- 6/2015 - 3/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa

- 3/2016 - 8/2019: Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

- 8/2019 -  7/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Khánh Hòa.