Lê Khánh Hải

Lê Khánh Hải

Ngày sinh: 27/5/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/6/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 82,76%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1990-2004: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ Văn hóa-Thông tin

- 2005-2007: Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 2008-2010: Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 6/2010 - 6/2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2015 - 8/2020: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

- 9/2020 - 10/2020: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

- 10/2020 - 12/2020: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

- 1/2021 - 3/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

- 24/3/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.