Lê Kim Toàn

Lê Kim Toàn

Ngày sinh: 5/5/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/10/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm Vật lý - KTCN, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 70,20%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 70,53%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1987 - 6/1990: Giáo viên Trường PTTH Hoài Nhơn II; Trường PTCS Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

- 6/1990 - 8/1993: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định

- 8/1993 - 4/2001: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

- 10/1997: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định

- 4/2001 - 10/2002: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội khóa XI

- 10/2002 - 8/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội khóa XI

- 8/2006 - 8/2008: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phước, tỉnh Bình Định

- 8/2008 - 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

- 6/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

- 10/2015 - 6/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định; Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XIV

- 7/2021 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, Tổ trưởng Tổ Đảng.