Lê Mạnh Hùng

Lê Mạnh Hùng

Ngày sinh: 24/10/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/8/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa dầu và Xúc tác hữu cơ, Thạc sĩ Công nghệ Hóa dầu

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
- Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 72,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1995-1997: Công tác kỹ thuật, phụ trách kỹ thuật công nghệ, Nhà máy Bia Việt Đức (Khu Công nghiệp Sài Đồng - Hà Nội)

- 9/1997 - 8/2000: Học tập tại trường Đại học Bách khoa Hà Nộỉ

- 15/8/2000 - 2/2001: Kỹ sư Công nghệ, phòng Công nghệ và Môi trường, Công ty Liên doanh Nhà máy Lọc dầu Việt Nga (sau đó là Ban Quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất)

- 26/2/2001 - 11/2005: Kỹ sư Công nghệ, khối kỹ thuật, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)

- 1/12/2005 - 4/2006: Chuyên viên, Ban Chế biến Dầu khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- 1/5/2006 - 11/2007: Chuyên viên, Vụ Dầu khí (nay là Vụ Công nghiệp), Văn phòng Chính phủ

- 12/2007 - 6/2009: Phó trưởng ban, Ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- 15/6/2009 - 11/2009: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Hóa dầu Long Sơn (Liên doanh giữa PVN/SCG/QPI)

- 12/2009 - 3/2011: Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý dự án (QLDA) Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- 22/3/2011 - 9/2013: Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý dự án Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- 26/9/2013 - 6/2014: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- 23/6/2014 - 2/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Vỉệt Nam (từ 6/8/2015), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hộì đổng Thành viên Công ty Hóa dầu Long Sơn

- 3/2017 - 6/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- 29/6/2017 - 3/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Tổng Giám đấc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (DMC)

- 26/4/2018 - 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- 20/6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ 1/7/2019), Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (từ 9/10/2019), Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ 6/2020), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 30/10/2020)

- 7/2021: Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.