Lê Minh Chuẩn

Lê Minh Chuẩn

Ngày sinh: 2/4/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/9/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, V
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 77,60%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 89,35%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1988 - 9/1990: Công nhân khai thác Phân xưởng KT1, Mỏ than Vàng Danh

- 10/1990 - 5/1995: Cán bộ Phòng Kỹ thuật, Mỏ than Vàng Danh

- 6/1995 - 5/1996: Phó Quản đốc, Quản đốc Phân xưởng Khai thác 7, Phân xưởng K9, Mỏ than Vàng Danh

- 6/1996 - 6/1998: Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật khai thác, Mỏ than Vàng Danh

- 7/1998 - 1/1999: Trợ lý Giám đốc Mỏ than Vàng Danh

- 2/1999 - 12/2004: Phó Giám đốc Mỏ than Vàng Danh (sau này đổi tên là Công ty Than Vàng Danh)

- 1/2005 - 11/2005: Trưởng Ban Phát triển Mỏ than, Tổng Công ty Than Việt Nam

- 12/2005 - 4/2006: Quyền Giám đốc Công ty Xây dựng Mỏ

- 5/2006 - 4/2007: Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ

- 5/2007 - 3/2011: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2007-2010; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015

- 3/2011 - 6/2014: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Gám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2014 - nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Tập đoàn các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (5/2016)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.