Lê Minh Chuẩn

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (6/2014 - 12/2022)

Lê Minh Chuẩn

Ngày sinh: 2/4/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/9/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (6/2014 - 12/2022)
- Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV từ 5/1/2023
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, V (7/2021 - 1/2023)

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 77,60%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 89,35%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1988 - 9/1990: Công nhân khai thác Phân xưởng KT1, Mỏ than Vàng Danh

- 10/1990 - 5/1995: Cán bộ Phòng Kỹ thuật, Mỏ than Vàng Danh

- 6/1995 - 5/1996: Phó Quản đốc, Quản đốc Phân xưởng Khai thác 7, Phân xưởng K9, Mỏ than Vàng Danh

- 6/1996 - 6/1998: Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật khai thác, Mỏ than Vàng Danh

- 7/1998 - 1/1999: Trợ lý Giám đốc Mỏ than Vàng Danh

- 2/1999 - 12/2004: Phó Giám đốc Mỏ than Vàng Danh (sau này đổi tên là Công ty Than Vàng Danh)

- 1/2005 - 11/2005: Trưởng Ban Phát triển Mỏ than, Tổng Công ty Than Việt Nam

- 12/2005 - 4/2006: Quyền Giám đốc Công ty Xây dựng Mỏ

- 5/2006 - 4/2007: Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ

- 5/2007 - 3/2011: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2007-2010; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015

- 3/2011 - 6/2014: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Gám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2014 - 12/2022: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Tập đoàn các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (7/2016)

- 7/2021 - 12/2022: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

- KỶ LUẬT:

- 20-22/6/2022: Tại kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất, kinh doanh, đến uy tín của tổ chức đảng và Tập đoàn

- 15/11/2022: Quyết định số 1421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác

- 12/2022: Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- 5/1/2023: Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.